شركت سينا كارت، اوليــن شركت خصوصی در زمينه توليد انواع كارت‌های لمينيت‌شده از نوع مغناطيسی و هوشمند

با 17 سال سابقه درخشان در صنعت کارت هوشمند کشور